Kontakt

Miestna akčná skupina CEDRON-NITRAVA
Koordinátor značky regionálny produkt NITRAVA

Cintorínska ulica 1452/11
951 15 Mojmírovce

Kontaktná osoba:
Mgr. Daniela Kozáková
Tel.: +421 905 485 943
E-mail: kancelaria@cedronnitrava.sk

Mapa držiteľov značky

Kalendár