Cateringové služby - Vea group, s.r.o.

Vea group, s.r.o.
Eva Tomanová

Námestie sv. Ladislava 928/12, 951 15 Mojmírovce
IČO: 51 757 010
Tel.: +421 915 984 999
E-mail: tomanova.eva@centrum.sk

Certifikované služby :

– cateringové služby

Poslaním spoločnosti Vea group, s.r.o. je vytvoriť pre zákazníka maximálne pohodlie v gastronomických službách. Zákazník nás môže osloviť s komplexnou  potrebou prípravy akcie či už firemnej alebo súkromnej (občerstvenie a servis počas pracovných rokovaní, pracovných obedov, tlačových konferencii, školení a seminárov pracovníkov vo vlastných priestoroch, alebo prenajatých priestoroch, kultúrne podujatia, vernisáže, záhradné oslavy,  detské oslavy, svadby a pod.) Podľa potreby dodáme servis obsluhujúcim personálom, barový servis,  miešanie nápojov, služby baristu,  prípravu drobného občerstvenia, alebo komplexnú dodávku jedál či nápojov, ale aj kvetinovú výzdobu. Poskytujeme aj zapožičanie inventáru a mobiliáru, reštauračnej bielizne. 

Spoločnosť Vea group, s.r.o.,  poskytuje služby  v oblasti cateringu v celoslovenskej pôsobnosti, najmä však v tunajšom regióne a Bratislave.   

Spoločnosť získala kontrakt zmluvného partnera  Slovenského národného divadla Bratislava pre stú divadelnú sezónu t.j  rok 2019. Našimi partnermi  sú i ďalšie významné spoločnosti, ako je napríklad Slovenská filharmónia,  v našom regióne je to Kaštieľ Mojmírovce, a.s., Nitrianska organizácia CR  a veríme že získaním značky kvality Regionálny produkt NITRAVA,  bude .práve zákazníkov z regiónu pribúdať.

V našich  priestoroch, čo je replika pôvodnej historickej kúrie,  a na našich akciách sa snažíme dokladovať a propagovať históriu regiónu a pôvodnú kultúru ponukou miestneho vína, tradičných jedál, či  zbierkou historických  artefaktov (pôvodný historický nábytok, stará mapa Urmína, pripravovaná vitrína so starými predmetmi, ktoré dokazujú spojitosť kúrie s rodom Huňadyovcov a pod.).

Do budúcna chce spoločnosť rozšíriť služby v priestoroch na Námestí sv. Ladislava v Mojmírovciach a tak poskytnúť služby regionálneho občerstvenia Mojmírovčanom, i hosťom, ktorí Mojmírovce navštívia.

Mapa držiteľov značky

Kalendár