Regionálny produkt NITRAVA

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA, v snahe zvýrazniť existujúci potenciál územia a podporiť miestnych výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb a organizátorov tradičných podujatí, začala  roku 2016 s procesom zavádzania regionálnej značky kvality (RZK) v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou Zlatá Cesta a Mikroregiónom Južné Sitno. 

MAS CEDRON – NITRAVA je od roku 2017 majiteľom a koordinátorom RZK „regionálny produkt NITRAVA“. Ochrannú známku získala od Úradu priemyselného vlastníctva SR na základe zápisu ochrannej známky do registra v zmysle zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.

Značka je udeľovaná producentom a výrobcom, remeselníkom, poskytovateľom služieb a organizátorom podujatí v území medzi povodiami riek Váh a Žitava. za produkty, výrobky, služby a zážitky, ktoré sú originálne, pochádzajú z regiónu, vychádzajú z historických tradícií, sú kvalitné, ručne vyrobené a nesú v sebe duchovnú hodnotu a posolstvo pre súčasníkov.

Produkty so značkou Regionálny produkt NITRAVA

Medovníky

PhDr. Romana Píteková Dipl. mt. I

951 16 Svätoplukovo
Č. d. 561
IČO: 42049075
Tel.: +421 905 716 347
E-mail: romanapitekova@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/CreativeKeramika/

Viac info…

Podpecníky

PODPECOU s. r. o

Šalgovská 1041/76
951 15 Mojmírovce
IČO: 47947217
Tel.: +421 915 208 142
E-mail: info@podpecniky.sk
Web: https://www.facebook.com/podpecniky/

Viac info…

Taránka

Dana Meszárošová
D – exkluzív

951 15 Mojmírovce
Školská 870/41
IČO: 34870067
Tel.: +421 907 201 017
E-mail: d.exkluziv@gmail.com
Web: www.d-exkluziv.sk

Viac info…

Med agátový

Ing. Pavol Lehoťák

951 17 Cabaj – Čápor
Čápor 1490
IČO: 47 085 215
Tel.: +421 911 426 509
E-mail: lehotak.pavol@gmail.com
Web: www.kvalitnymed.sk

Viac info…

Keramika, výrobky z hliny

PhDr. Romana Píteková Dipl.mt.I

951 16, Svätoplukovo 561
IČO: 42 049 075
Tel.: +421 905 716 347
E-mail: romanapitekova@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/CreativeKeramika/

Viac info…

Bavlnené tielko

Renáta Martišková REMATEX    

Kesovský rad 1176/10, 951 15 Mojmírovce
IČO: 31131832
Tel.: +421 905 945 766,
E-mail: martiskovarenata@gmail.com

Viac info…

Vea group, s.r.o. - Cateringové služby

Vea group, s.r.o.
Eva Tomanová

Námestie sv. Ladislava 928/12, 951 15 Mojmírovce
IČO: 51 757 010
Tel.: +421 915 984 999,
E-mail: tomanova.eva@centrum.sk

Viac info…

UBYTOVANIE

KAŠTIEL MOJMÍROVCE a.s.
PhDr. Štefan Bugár, Mgr.Lucia Špinerová

č. 919, 951 15 Mojmírovce 
IČO: 34 104 780
Tel.: +421 37 77 98 201, +421 907 846 040
E-mail : ekozarova@kastielmojmirovce.sk
Web: www.kastielmojmirovce.sk

Viac info…

STRAVOVANIE

KAŠTIEL MOJMÍROVCE a.s.
PhDr. Štefan Bugár, Mgr.Lucia Špinerová

č. 919, 951 15 Mojmírovce 
IČO: 34 104 780
Tel.: +421 37 77 98 201, +421 907 846 040
E-mail : ekozarova@kastielmojmirovce.sk
Web: www.kastielmojmirovce.sk

Viac info…

Fiero Wine

František Švec 

941 62, Kmeťovo 304
IČO: 47 054 603
Tel.: +421 907 696 535
E-mail: fierowine@gmail.com
Web: www.fierowine.sk

Viac info…

vína

Ing. Peter Belan       

Pri mlyne 802/38, 951 15 Mojmírovce
IČO: 42 368 146
Tel.: +421 907 093 911
E-mail: belan.pet@gmail.com

Viac info…

Mapa držiteľov značky

Kalendár